Tajana Vukelić


Akademski muzičar harfist i profesor harfe.
Predaje harfu na Glazbenoj školi Pavla Markovca u Zagrebu.
Također drži  privatne sate harfe, u domu učenika.

              
               
Zašto svirati harfu?
       
Ovladavanjem vještine sviranja  instrumenta  potiče se mentalni razvoj djece u smislu povećanja analitičkih sposobnosti i koncentracije.
Odrasli ljudi učenjem nove vještine obogaćuju svoj život
i relaksirajući se zvucima harfe rade odmak od svakodnevice.     

 

Sviranje harfe jedan je od onih snova koje sanjate bez obzira na godine. 

Ostvarimo ga zajedno!