TAJANA VUKELIĆ

Akademski muzičar harfist i profesor harfe

Rođena je 1977. u Zagrebu. Svoje glazbeno obrazovanje  započinje u Glazbenoj školi Vatroslava  Lisinskog u Zagrebu. Tokom obrazovanja osvaja nagrade na državnim natjecanjima učenika harfe.

Paralelno pohađa  V. gimnaziju u Zagrebu te nakon toga Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Diplomirala je 2004. godine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi
prof. Diane Grubišić Ćiković.
Usavršavala se na majstorskim seminarima harfe kod Rude Ravnik Kosi, Marie Graf, Patrizie Tassini, Arcole Clark.

Već tokom studija održava nastavu harfe na Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, a danas radi kao stalni profesor harfe na Glazbenoj školi Pavla Markovca u Zagrebu.

Surađuje s orkestrom Opere HNK-a Zagreb i dr.

Održala je brojne solističke i  komorne  recitale u  Zagrebu, Splitu, Zadru, Osijeku, Senju, Novom Sadu,Bitoli, te vrlo zapaženi nastup 2010. godine u Brazilu na V Rio harp festivalu.

  Snimala je za potrebe Hrvatskog radija i televizije.